Strona 1 z 1

Wystawa -DZIELNICE SOSNOWCA. Porąbka, Kazimierz Górniczy

PostWysłany: 16 Maj 2009, 15:25
przez admin
Byłem, polecam, warto, w soboty za free
Szczególnie ciekawe - zdjęcia szpitala na Pekinie, kop. Feliks i Dorota!

http://www.muzeum.org.pl/?p=p_185

DZIELNICE SOSNOWCA. Porąbka, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze, Maczki.
Kolejna wystawa z cyklu Dzielnice Sosnowca prezentuje Porąbkę, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze i Maczki – samodzielne kiedyś miejscowości, które przez krótki okres, od 1973 roku stanowiły jeden organizm administracyjny – miasto Kazimierz Górniczy. W połowie 1975 roku zostało ono włączone w obręb Sosnowca.

Dzieje prezentowanych terenów – dawnych wsi i przysiółków, obejmujących obecnie wschodnie połacie Sosnowca – wzajemnie się przenikają. W odległych wiekach były one częścią dóbr klucza sławkowskiego i należały do biskupów krakowskich. W XIX wieku na większości tych ziem rozwijało się górnictwo węglowe, które zmieniło charakter wsi, przeobrażając je w osady przemysłowe. Pierwsza kopalnia, odkrywkowa, pod nazwą „Feliks” powstała w Niemcach w 1814 roku. Zasadniczy wpływ na rozwój górnictwa i osad miała działalność Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych (powstało w 1874 roku w Niemcach). Wybudowało ono m.in. kopalnie „Kazimierz” i „Juliusz” (od 1938 jedno przedsiębiorstwo „Kazimierz-Juliusz” ), prowadziło ożywioną działalność inwestycyjną (budowało domy, szkoły, szpital i in.). W sąsiedztwie kopalni „Kazimierz” powstała osada górnicza o tej samej nazwie, która wyemancypowała się najpierw na odrębną miejscowość, a następnie na centrum gminy. W 1967 r. Kazimierz awansował do roli miasta, do którego weszło również osiedle Ostrowy Górnicze.

Inna droga rozwoju przypadła Maczkom. Wiązała się ona z wybudowaniem granicznej stacji kolejowej na gruntach Macek, przysiółka Porąbki. Wykształcił się tutaj ośrodek kolejowy o znaczeniu międzynarodowym.

Zgromadzone na ekspozycji fotografie, dokumenty, mapy i inne materiały ilustrują rozwój tych terenów od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Ukazano m.in. funkcjonujące tutaj kopalnie węgla kamiennego, zabytkowe obiekty architektury, charakterystyczne pejzaże, fotografie mieszkańców, historyczne i współczesne materiały z miejscowych szkół, zwrócono uwagę na działalność placówek kulturalno-oświatowych. Na wystawie można zobaczyć m.in. fotografie żołnierzy Armii Krajowej, pamiątki po Leonie Lipeckim, który był I szefem Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej na okręg śląski, akty notarialne z XIX wieku, w tym dotyczący dzierżawy działki w Porąbce w celu poszukiwania na niej pokładów węgla (1872), plan gruntów wsi Porąbka z 1970 roku.

Ekspozycji towarzyszy wydawnictwo „Dzielnice Sosnowca – Porąbka, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze, Maczki” autorstwa dr Małgorzaty Śmiałek, która jest również komisarzem wystawy.

Wystawę można zwiedzać od 30 kwietnia do 30 czerwca 2009 r.